Business konzultace
a mentoring jdoucí
k podstatě

V rámci mentoringu či poradenství vám pomůžu zaměřit se v byznyse na to opravdu podstatné.

O mně

Přes 20 let jsem strávil na rozmanitých vedoucích pozicích v organizacích nejrůznějšího zaměření i velikosti – od menších českých firem po korporace typu Microsoft. Basic Principles představuje mou cestu, jak získané zkušenosti předat dál. Majitelům firem, obchodním ředitelům nebo HR manažerům poskytuju mentoring a konzultace s cílem zvýšit obchodní výkon či zlepšit fungování organizací. Rád se budu podílet i na rozvoji vašeho businessu.

Váš Jarda Salva

Mentor & Senior Advisor with Passion
for People Development

Spolupráce se mnou

Na jakých pilířích stojí
spolupráce

Velký důraz kladu na to, aby naše spolupráce probíhala v atmosféře vzájemné důvěry, otevřenosti a srdečnosti. To vytváří podmínky pro lepší vcítění se do situace mých klientů a porozumění jejich potřebám.

Značnou pozornost věnuju jevům okolního světa. Za svou kariéru jsem nashromáždil množství praktických poznatků, pozorování a zkušeností, které pak slouží jako referenční materiál během mentoringu i konzultací.

Své postřehy, poznatky a pozorování se vždy snažím formulovat srozumitelně a přístupně, bez zbytečného terminologického balastu. A zároveň tak, aby to zarezonovalo se situací klienta, nabídlo mu to novou perspektivu a motivovalo k dalším krokům.

Navzdory své lásce ke konkrétní realitě nerad ulpívám na povrchu. Snažím se jít vždy přímo k věci a odhalovat v situacích mých klientů základní principy, na které je navázáno fungování každé firmy. Tento přístup nám umožňuje neplýtvat časem a energií na podružnosti a soustředit se na to opravdu podstatné.

co říkají

Spokojení klienti